Thông báo kế hoạch học trực tuyến cho sinh viên chính quy

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh viên phối cấp do virus Sars-Cov2 gây ra, đặc biệt sau kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa qua. Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y Hà Nội đã xây dựng kế hoach dạy học online cho sinh viên, thực hiện triệt để công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn cho sinh viên.

kế hoạch dạy học trực tuyến

kế hoạch dạy học trực tuyến cho sihn viên

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1Thông tin đăng ký
2Địa chỉ liên hệ 3Ngành, hệ, xét tuyển

ĐỂ LẠI COMMENTS

Please enter your comment!
Please enter your name here