Home Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Hà Nội với hình thức đào tạo tập trung chính quy

 

 

 

 

chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng dược học

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Dược học

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ...
7 điều cần biết về ngành điều dưỡng đa khoa

Chuẩn đầu tra trình độ Cao đẳng Điều dưỡng

Quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng...