Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Hà Nội với hình thức đào tạo tập trung chính quy.

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Dược học

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người [...]

Chuẩn đầu tra trình độ Cao đẳng Điều dưỡng

Quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt [...]