Cảnh giác thuốc

Dược sĩ chỉ ra 8 sai lầm thường hay mắc khi sử dụng thuốc

Ai cũng có lúc phải dùng thuốc. Nhưng không phải ai cũng biết dùng thuốc [...]