Trường Cao đẳng Y Hà Nội tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chung tay thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Trường Cao đẳng Y Hà Nội Tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giảng viên, sinh viên qua hình thức trực tuyến.

Thực hiện yêu cầu của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế và lập danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch. Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Y Hà Nội thông báo đến toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên Chi đoàn CBGV và toàn thể sinh viên Nhà trường đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Cao đẳng Y Hà Nội Tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19
Trường Cao đẳng Y Hà Nội Tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lời hiệu triệu kêu gọi tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *