Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập của nhà Trường. Phòng Quản lý đào tạo và Công tác HSSV Trường Cao đẳng Y Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức thi tự luận trực tuyến học kỳ 2, khóa K20 năm học 2020-2021, cụ thể xem trong thông báo phía dưới.

kế hoạch thi tự luận trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Kế hoạch thi tự luận trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (Phòng Quản lý đào tạo và Công tác HSSV – Trường Cao đẳng Y Hà Nội)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *