Trước diễn biến mới khó lường của dịch Covid 19 sau kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Trường Cao đẳng Y Hà Nội thông báo công tác phòng, chống dịch Covid 19 khi sinh viên trở lại Trường học tập.

phòng chống dịch covid

phòng dịch covid tại cao đẳng y hà nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *