tuần sinh hoạt chính trị

HMC tổ chức tuần sinh hoạt chính trị Công dân đầu khóa 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Y Hà Nội (HMC) tổ [...]

Tuần sinh hoạt chính trị Công dân đầu khóa năm học 2020 – 2021

Sau những ngày nhập học, làm quen và ổn định với môi trường sinh viên [...]

Lịch học tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Y Hà [...]