khối ngành chăm sóc sức khỏe

Khối ngành đào tạo sức khỏe có thay đổi cơ cấu sau đại dịch Covid-19

Sau đại dịch các chuyên gia y tế hy vọng các ngành như y tế [...]

Dự kiến áp điểm sàn hệ cao đẳng y dược (nhóm ngành sức khoẻ, y tế)

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến quy định ngưỡng đầu vào [...]

Nhiều điểm mới trong xét tuyển ngành khoa học sức khỏe

Các trường ĐH, CĐ khối ngành khoa học sức khỏe đã cung cấp nhiều thông [...]