Đăng ký xét tuyển


Họ và tên 

Ngày sinh 

Số điện thoại 

Địa chỉ liên hệ 

Chọn ngành 

 Dược học
 Điều dưỡng
 Chăm sóc sắc đẹp

Hình thức xét tuyển 

 Điểm thi THPT
 Điểm học bạ THPT

Email

Mạng xã hội (nếu có)