Trường Cao Đẳng Y Hà Nội thành lập ban chỉ đạo xây dựng hệ thông đảm bảo chất lượng

0

Dựa trên kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo. Trường Cao Đẳng Y Hà Nội thành lập ban chỉ đạo xây dựng hệ thông đảm bảo chất lượng. Chi tiết tại công văn sau:

thành lập ban chỉ đạo xây dựng hệ thông đảm bảo chất lượng

thành lập ban chỉ đạo xây dựng hệ thông đảm bảo chất lượng

Xem thêm về kế hoach đảm bảo chất lượng:

ĐỂ LẠI COMMENTS

Please enter your comment!
Please enter your name here