Bảo mật hệ thống

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với cdyhn.vn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này được cung cấp để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn (nếu có).

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2020.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi và khi bạn sử dụng Khóa học làm video, như được mô tả bên dưới.

Thông tin bạn cung cấp

 • Thông tin tài khoản: Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang cdyhn.vn, chúng tôi sẽ thu thập tên (tùy chọn) và địa chỉ e-mail của bạn.
 • Thông tin thanh toán: Khi bạn đăng ký xét tuyển, chúng tôi sẽ thu thập thông tin xét tuyển của bạn.
 • Chi tiết kiểm tra: Nếu bạn sử dụng các tùy chọn kiểm tra (ví dụ: Cookie, xác thực HTTP) khi thực hiện kiểm tra cdyhn.vn, các cài đặt đó sẽ được lưu cho các kiểm tra trong tương lai.
 • Liên hệ với chúng tôi: Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, e-mail hoặc phương tiện truyền thông xã hội, thông tin này sẽ được thu thập.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin:

 • Nhật ký: Giống như hầu hết các dịch vụ, chúng tôi ghi lại quyền truy cập vào các dịch vụ của mình trong các tệp nhật ký. Dữ liệu này có thể bao gồm ngày và giờ truy cập, địa chỉ IP, tác nhân người dùng trình duyệt và trang đã truy cập.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn đang sử dụng cdyhn.vn.
 • Cookie / Lưu trữ web: Chúng tôi sử dụng cookie và lưu trữ web cho mục đích duy nhất là duy trì trạng thái. Thí dụ, để nhớ bạn đang đăng nhập với tư cách nào hoặc để nhớ vị trí bạn đang thực hiện một nhiệm vụ.

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Google Analytics: Đây là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi hãng Google. Google Analytics sử dụng cookie để cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web. Khi sử dụng Google Analytics, GTmetrix sử dụng tính năng “anonymizeIp” che một phần địa chỉ IP của bạn trước khi lưu trữ hoặc xử lý.

Bạn có thể tắt hoàn toàn theo dõi Google Analytics bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Chọn không tham gia trình duyệt Google Analytics.

Mục đích sử dụng thông tin (nếu có)

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để:

 • Cung cấp và cá nhân hóa cdyhn.vn: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để cá nhân hóa trải nghiệm tìm kiếm thông tin tuyển sinh y dược của bạn.
 • Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn e-mail liên quan trực tiếp đến việc đăng ký dự tuyển vào Trường Cao đẳng Y Hà Nội (Thí dụ: Xác thực tài khoản, giới thiệu, thông báo…). Nếu bạn đã chọn tham gia, chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn e-mail khác (Thí dụ: Bản tin, các mẹo và thông tin khuyến mãi…). Bạn có thể thay đổi cài đặt liên lạc của mình từ trang Đăng ký.
 • Giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng: Khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp giải quyết vấn đề của bạn.
 • Giám sát và ngăn chặn các vấn đề bảo mật với cdyh.vn: Chúng tôi sử dụng nhật ký và thông tin sử dụng để theo dõi hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận.
 • Để cải thiện cdyhn.vn: Chúng tôi sử dụng thông tin sử dụng và phản hồi của khách hàng để xác định các vấn đề với cdyh.vn và cải tiến dịch vụ để phục vụ bạn được tốt hơn.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin này không?

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân riêng tư của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Xử lý việc thanh toán với ngân hàng: Chúng tôi có thể sử dụng để xác thực thnah toán với ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của bạn khi đăng ký tham gia khóa học làm video..
 • Tuân thủ Pháp luật: Nếu nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, chúng tôi có thể tiết lộ nếu tin rằng, việc tiết lộ một cách hợp lý là điều cần thiết thể hiện sự tuân thủ pháp luật.

Làm thế nào để bảo mật thông tin?

Lưu trữ và bảo mật thông tin

Không có dịch vụ nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực cao nhất để đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật tốt nhất khi xử lý thông tin của bạn.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác trên máy chủ của chúng tôi.

Cập nhật và xóa thông tin

Dữ liệu sau có thể được truy cập và cập nhật:

 • Thông tin tài khoản chung: Họ và tên, E-mail và tùy chọn liên lạc của bạn có thể được truy cập và cập nhật từ trang Tài khoản.
 • Thông tin thanh toán: Chi tiết thẻ tín dụng của bạn có thể được cập nhật từ trang Thanh toán (nếu có).
 • Chi tiết kiểm tra: Các tùy chọn kiểm tra (ví dụ: Cookie, xác thực HTTP) có thể được truy cập và cập nhật từ menu Cài đặt Trang của báo cáo.

Bạn có thể xóa tài khoản và dữ liệu liên quan của mình bằng cách yêu cầu xóa tài khoản (nếu bạn là người mua khóa học, trước tiên bạn phải hủy gói của mình). Nếu bạn chỉ muốn cập nhật, xóa dữ liệu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật

Khi cần thiết, chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi nhỏ đối với Chính sách Bảo mật của mình mà không cần thông báo. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình xem lại những thay đổi này để được cập nhật.

Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này, bạn cần phải ngừng sử dụng dịch vụ của cdyhn.vn và yêu cầu xóa tài khoản.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu Liên hệ của chúng tôi.

Bản mật thông tin với SSL

Chứng chỉ số bảo hộ bản quyền

All Rights Reserved Digital Millennium Copyright Act Services Ltd. © | DMCA.com Privacy policy

DMCA.com Protection Status