Album ảnh về ngày hội thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Xem chi tiết mô tả sự kiện tại link:

Ngày hội thể thao chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1Thông tin đăng ký
2Địa chỉ liên hệ 3Ngành, hệ, xét tuyển

ĐỂ LẠI COMMENTS

Please enter your comment!
Please enter your name here